Kattungar

Vi väntar kattungar hos S*Klockarbackens

Föräldrar är våra älskade
IC S*Summer Flame’s Lucia och IC Milo.